Om HIG

HIG, Hverdagshjelpen i Grenland, hjelper mennesker i de fleste situasjoner. Vi er der i hverdagen, som en ekstra hånd, når tiden eller evner ikke helt strekkes til. Våre tjenester kan leveres som faste oppdrag eller som engangslevering.

Ta kontakt for å høre hvordan vi kan hjelpe deg. Er du pårørende, og trenger avlastning eller ønsker å forhøre deg om hva vi kan gjøre for å lette deres situasjon ring oss eller send en mail.

Hverdagshjelpen i Grenland har mange mål og visjoner for hva vi ønsker å jobbe med fremover. Her er våre hovedmål for tjenestene og organisasjonen:

  • Det skal bli enklere å leve alene, utenfor sentrum eller med fysiske og psykiske begrensninger.
  • Flere skal bli tryggere på bruk av teknologi til hverdagsoppgaver
  • Mindre trafikk på veiene
  • HIG skal bli en IA-bedrift

Delmål:

  1. Personer med psykisk eller fysisk utfordring skal gis tilrettelagt tilbud der de bor
  2. Alle som ønsker å utvikle sin teknologiske kunnskap skal få tilpasset undervisning
  3. Foreldre skal få bruke mer tid på barna, enn på hverdagsoppgaver
  4. HIG skal være det naturlige alternativet til kommunale tilbud
  5. Involvere mennesker utenfor arbeidslivet eller med «hull» i CV’en til yrkesaktivitet

 

Organisasjonsnummer: 914 201 675